Mobilt underhåll

Fel som stoppar trafiken är kostsamma – oavsett om det handlar om ett fullsatt persontåg eller ett långt godståg med last.

När stoppet orsakas av fel i fordonet är det ofta Euromaints mobila serviceteam som får rycka ut. Ju snabbare felet kan åtgärdas, desto snabbare kommer trafiken igång igen och desto mindre blir också förseningarna för den övriga trafiken.

De flesta av Euromaints verkstäder är utrustade med mobila serviceteam som hjälper till vid allt från komfortrelaterade fel till urspårningar eller haverier. De mobila enheterna verkar längs spåren eller vid strategiska lastningsplatser såsom hamnar och industrier. Insatserna omfattar bland annat:

  • förebyggande underhåll
  • avhjälpande underhåll vid skador
  • bärgning och röjning
  • byten av hjulaxlar
  • provning av bromsar

Underhållinsatser som håller trafiken igång

I mer än 30 år har Euromaint Rail erbjudit mobila serviceteam för akuta reparationer av fordon i trafik, såväl persontåg som godståg eller banarbetsmaskiner. Oftast har det handlat om avhjälpande underhåll vid fel som orsakar stopp eller kraftiga förseningar eller olägenheter. Förutom avhjälpande underhåll så utför mobila serviceteam idag även förebyggande underhåll där verkstadsbesök bedöms för tidskrävande och kostsamma. Och efterfrågan på mobilt underhåll ökar hela tiden.

Ibland krävs mer omfattande arbetsinsatser vid exempelvis urspårningar eller skador på hjul. Våra tunga servicebilar kan snabbt vara på plats för att bärga urspårade järnvägsfordon och vid behov transportera det till närmaste verkstad. 

Stora besparingar vid hjulskador

Godstrafik i kallt klimat drabbas ofta av hjulskador. Våra tunga servicebilar har utrustning för bland annat byte av hjulaxlar i fält. Godset behöver inte lossas och lastas om vilket innebär stora besparingar då man slipper såväl alternativa transporter som stora förseningar.

Efter avslutade hjularbeten genomförs bromsprov för att verifiera bromsstatusen och säkerställa att det inte är kyla eller något bromsfel som orsakat hjulskadan.  Efter insatsen kan tåget fortsätta i trafik igen.

Kontakt

Jörgen Mörtsell

+46707243455


Här utför vi mobilt underhåll

  

Klicka på kartan för att se de telefonnummer du ska ringa om du behöver mobilt underhåll längs med spåren.

Tjänstebeskrivning

Mobilt underhåll (pdf)