I korthet

Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor.

Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Euromaint bedriver sin verksamhet genom dotterbolaget Euromaint Rail.

Euromaint har en omsättning på 1 453 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2016). Euromaint ägs av private equity-fonden SSVP, som rådges och förvaltas av Orlando Nordic

Vision
Euromaint är Nordens ledande leverantör av underhållstjänster för spårtrafikbranschen.

Mission
Euromaint bidrar till att utveckla tågtrafiken till det självklara transportmedlet för att möta framtida samhälls- och miljöutmaningar