Euromaint Rail bygger om 55 personvagnar åt SJ – nyrekryterar

06 november 2012 KATEGORI: EuroMaint Rail, Pressmeddelande

Euromaint bygger om 55 stycken 2 klass personvagnar åt SJ. Ombyggnaden kommer att göras vid Euromaints verkstad i Notviken, Luleå och kommer att pågå från och med november i år, fram till och med första kvartalet 2014.

Projektet kommer att sysselsätta cirka 40 personer och kräver nyrekrytering av allt från elektriker till montörer.

Det nya projektet är en fortsättning på den ombyggnad av 160 vagnar som Euromaint Rail utförde under åren 2009-2011. Det uppdrag som Euromaint Rail då fick innehöll en möjlighet till ett eventuellt tilläggsavtal för ombyggnad av ytterligare 55 vagnar. SJ och Euromaint har nu slutit avtal avseende ombyggnaden, som ska utföras med start i november 2012 till och med första kvartalet 2014.

Arbetet kommer att utföras i Notviken, Luleå. Verkstaden har stor erfarenhet av omfattande ombyggnader med bra resultat. Normalt arbetar det cirka 100 personer vid Euromaint i Notviken, men uppdraget från SJ innebär att nyrekrytering kommer att ske.

– Vår bemanning är anpassad efter vår verksamhet. Personvagnsombyggnaden är omfattande och kommer att sysselsätta cirka 40 personer. Viss kompetens kan vi frigöra internt, men vi kommer att behöva nyrekrytera ett antal medarbetare; allt från elektriker till montörer, säger Daniel Eriksson, verkstadschef vid Euromaint Rail i Luleå.

Uppdraget rör dels upprustning av kosmetisk och komfortkaraktär, till exempel byte av stolar och belysning, dels åtgärder av mer teknisk karaktär så som uppgradering av vissa tekniska system, nödbromsöverbryggning, dörrevision samt renovering av vakuumsystemet. Dessutom ska vagnarna målas utvändigt.

Vagnarna kommer att ställas av och renoveras successivt och arbete kommer att ske parallellt på sex till åtta vagnar vilket ställer stora krav på lokalerna.

– För att kunna arbeta så effektivt som möjligt har vi hyrt in oss i en lokal på cirka 2 000 kvadratmeter med sex spårplatser, säger Daniel Eriksson.

För mer information, kontakta:
Daniel Eriksson, Verkstadschef, Luleå
tel: 070-724 34 55, e-post: This is an email address
Anne-Catherine Worth, Kommunikationschef
tel: 076-002 00 57, e-post: This is an email address

Korta fakta om personalbehovet:
Följande kompetenser behövs:
- Elektriker
- Montörer, gärna med utbildning eller erfarenhet av:
1. VVS
2. Inredningssnickeri
3. Underhåll
4. Mattläggning
5. Plåt